stadgar och ordningsregler

d

Våra ordningsregler

Klicka på länken nedan och ladda ner våra

ordningsregler i PDF-format.

 

Ordningsregler>>

Pricklista

I pricklistan kan du se vad du

är ansvarig för och vad föreningen

ansvartar för

Klicka på nedanstående länk

 

Pricklista>>